Naudojimosi taisyklės – CleanGuru

Susisiekime, mes Jums padėsime išsirinkti tinkamiausią tvarkytoją!

Lukas 8 699 02693
Ieva    8 633 36369
Užsisakyk!

Naudotojų duomenų pateikimas

CLEANGURU sistemoje teikiantys savo kontaktinę informaciją asmenys suvokia, sutinka ir pageidauja, kad jį galėtų rasti ir su jais susisiekti UAB CLEANGURU.

UAB CLEANGURU kontaktinius duomenis, pateiktus CLEANGURU sistemoje, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Jei asmuo nesutinka, kad jo asmeninius duomenis tvarkytų UAB CLEANGURU, asmuo turi teisę nesinaudoti CLEANGURU sistema ir nepateikti savo kontaktinių duomenų.

Be duomenų rinkimo per CLEANGURU sistemą, asmuo gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su UAB CLEANGURU, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, gaunant paslaugas jau po paslaugos įsigijimo. Tokiu atveju asmuo gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmeninių duomenų UAB CLEANGURU apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir asmuo nėra jo davęs.

Saugomi asmenų pateikti kontaktiniai duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, užsakymo adresas, telefono numeris ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo laisva valia pateikė UAB CLEANGURU.

Asmuo supranta ir sutinka su tuo, kad UAB CLEANGURU renka informaciją apie asmenį naudodamiesi slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons).

Asmeninės informacijos panaudojimo tikslai

Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams UAB CLEANGURU gali naudoti asmenų kontaktinę informaciją:

  • tam, kad galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;
  • turėdami asmens sutikimą UAB CLEANGURU gali siųsti elektroninius laiškus apie savo Paslaugas, vykdomas akcijas, kurios, UAB CLEANGURU nuomone, gali sudominti asmenį.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

UAB CLEANGURU naudotojų kontaktinius duomenis saugo tol, kol asmuo paprašo jų nebesaugoti ir/ar nebenaudoti.

Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti UAB CLEANGURU vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo CLEANGURU Sistemoje. Jei asmuo po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi CLEANGURU sistema ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.

Sistemoje besilankantys asmenys įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.

Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal UAB CLEANGURU buveinės vietą.